Na osnovu člana 135. stav 3. tačka a. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17), člana 104. stav 2. tačka a. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, a u cilju zaštite i prevencije zaraze koronavirusom (COVID19), Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, donosi Odluku o upisu ocjena u indeks