Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Amar Njemčević, student II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na  Međunarodno pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom

“Izazovi savremene demokratije

Odbrana će se održati online 30.10.2020. godine sa početkom u 12:30 sati

 

STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA