Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Meliha Mešan, studentica II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava, Krivičnopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom 

“Vještačenje u procesnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini i odabranim zemljama Evropske unije 

u srijedu, 13.12.2023. godine u 15:00 sati.

 Odbrana je javna i održat će se u Kriminološkom institutu (I sprat, lijevo).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Služba za nastavu 

                                                 Odjel za rad sa studentima II i III ciklusa studija