Ispit zakazan za 21.09.2020. će biti održan pismeno, putem platforme Microsoft Forms u 18h. Kako imaju pravo pristupa samo jednom ispitu na ovom ispitnom roku, studenti biraju na koji će ispit pristupiti u slučaju preklapanja termina. Uslov za pristup bilo kojem ispitu je prijava na ISSS.