Prvi parcijalni test će biti održan pisano, putem platforme Microsoft Forms, sa početkom u 16:00. Pristupni link za test će biti oglašen naknadno.

Drugi parcijalni test će biti održan usmeno, putem platforme Microsoft Teams, sa početkom u 18:45.