Pozivaju se studenti i studentice da pristupe Timu za KP EU. Zbog planiranja nastave u ljetnom semestru i ispitnih aktivnosti, u petak 19. 2. 21. u 16:30 održat će se konsultativni časovi. Pozivu se trebaju odazvati svi studenti, bez obzira na status studiranja.

Link za pristup grupi KP EU 20/21 na MT je:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b24624042fb402595e7db547a75054d%40thread.tacv2/conversations?groupId=26cd6034-c1d3-4b79-b446-aff82731bac5&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6