Poštovane kolegice i kolege,

Konsultacije u toku ljetnog semestra akad. 2020/2021 godine iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr. Mehmeda Hadžića organizuju se putem e-maila i putem Microsoft Teams grupe: Konsultacije.

Online konsultacije iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr. Mehmeda Hadžića održavaju se: utorkom od 13:30-16:30 sati putem platforme Microsoft Teams-a Konsultacije.

Studenti koji žele konsultacije vezane za savladavanje nastavnog sadržaja iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo, prema utvrđenom rasporedu (utorak 13:30-16:30 sati) pristup ostvaruju putem linka u nastavku:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a72aa64cb2bfb47e7b737a9ac6458e2f6%40thread.tacv2/General?groupId=e04dc22e-af82-49ed-9f5a-de8fdc6bfc6b&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

 

Prof. dr. Mehmed Hadžić