Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da se od dana 25.03.2019. godine sve uplate vrše na novi Depozitni račun Kantona Sarajevo broj 141 196 53200084 75, otvoren kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo. 

Prijedlogom Budžeta Kantona Sarajevo došlo do izmjene šifre budžetske organizacije Fakulteta i Univerziteta.

Nova šifra budžetske organizacije Fakulteta (umjesto 2104014) je: 3502021.

Nova šifra budžetske organizacije Univerziteta (umjesto 2104001) je: 3502001.

Detaljnije upute o plaćanju za II ciklus studija mogu se preuzeti na sljedećem linku:  INSTRUKCIJE O NAČINU UPLATA

Detaljnije upute o plaćanju za Predbolonjski sistem studija  mogu se preuzeti na sljedećem linku: Predbolonjski sistem studiranja – INSTRUKCIJE O NAČINU UPLATA

Uplatnica – upisni materijal – pojedinačna cijena svakog obrasca iznosi 0,50 KM (ŠV-20, ŠV-50, Prijavni list, Semestralni list, Statistički list), obrasci se sa predočenom uplatnicom preuzimaju u Daktilobirou (prizemlje).