Čas će se održati dana 01.06.2020. godine od 13h do 15h putem platforme Zoom. Studenti će prije časa dobiti pristupni link na e-mail adrese.