Časovi iz Evropskog privatnog prava zakazani za 27.05.2020. se odgađaju na zahtjev studenata zbog preopterećenog rasporeda.

Prof. dr. Meliha Povlakić