Čas koji je prema rasporedu predviđen za ponedjeljak 18.05.2020. odžaće se u srijedu 20.05.2020 u 15 h.
Takođe će se čas predviđen za 25.05. koji pada na Bajram (neradni dan) odrzati 27.05.2020. u 15 h.
Prof. dr. Meliha Povlakić