Podsjećaju se studenti da će se prva provjera znanja prema ranije objavljenom izvedbenom planu održati 27.04.2020. Studenti će dobiti individualizirana pitanja i trebaće odgovoriti u vremenu koje im bude ostavljeno na raspolaganje. Kako bi se ispoštovae obaveze vanrednih studenata, termin ispita je u 17 sati. Potrebno je da u tom vremenu studenti budu on-line i kod svojih kompjutera.

Prof. dr. Meliha Povlakić