Službeničko pravo- pristup ispitu u januarsko/februarskom ispitnom roku akademske 2021/2022 za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž

1 Ispit iz Službeničkog prava za studente/ice u svim statusima, koji su prvi pu upisali apsolventski staž akademske 2021/2022 godine u redovnom ispitnom terminu će se održati u petak  04. 02. 2022. godine od 14:00 sati usmeno online putem preko Microsoft Teams grupe SLUŽBENIČKO PRAVO 2020/2021 Link za pristup MT grupi: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a37035faacfb84bb1b04a2de185782816%40thread.tacv2/conversations?groupId=48200e72-9ada-4bc9-b96b-0d29c65b0cc6&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 2. Ispit iz […]