Obavještenje

U dogovoru sa studentima, svi do sada dostavljeni materijali (prezentacije, literatura i audio snimci koji prate prezentacije) su postavljeni na jednom linku kojem samo studenti imaju pristup. Na taj način su dostavljene i prezentacije za VIII i IX sedmicu nastave koje su pratile live predavanja održana na Zoom platformi.

Evropsko privatno pravo – online nastava

Obavještavaju se studenti koji slušaju nastavu iz predmeta Evropsko privatno pravo da će pristupne podatke za pristup online času koji će biti održan 22.04.2020. godine u 15h dobiti neposredno pred početak časa na svoje mail adrese.

Evropsko privatno pravo – materijal za VII sedmicu nastave i termin za online čas

EPP.Prezentacija VII sedmica nastave  Studentima ze dostavlja Prezentaciju za VII sedmicu nastave; na e-mail adrese studenata je ova prezentacija prethodno dostavljena kao i link gdje studenti mogu poslušati tri snimka koja prate ovu prezentaciju. Snimljeni materijali su dostupni do 30.04.2020. Studentima se dostavlja izmijenjeni izvedbeni plan. Izmjene se odnose na redoslijed materije koja će se […]

Evropsko privatno pravo – obavještenje studentima u vezi sa časovima 06.04.2020.

Iz Uprave Fakulteta smo obaviješteni da 06.04.2020., budući da je neradni dan na Fakultetu (Dan Fakulteta), ne mogu biti organizirane astudentske aktivnosti niti je obavezno postavljati nastavni materijal. Zbog toga će materijal za nastavu biti postavljen 07.04.2020. na web stranicu Fakulteta i isti dan dostavljen i studentima na njihove e-mail adrese. Provjera praćenja materijala neće […]

Evropsko privatno pravo – obavještenje

Obavještavaju se studenti koji slušaju nastavu iz izbornog predmeta Evropsko privatno pravo da su obavezni javiti svoju mail adresu putem maila s.mezetovic@pfsa.unsa.ba najkasnije do četvrtka, 19. marta do 14h. Mail adrese su potrebne kako bi se omogućila direktna komunikacija tokom održavanja nastave online putem.