U Skoplju (Republika Makedonija) je u organizaciji Civil Right Defendersa od 18. do 21. 05. 2018. g. održano XII. Regionalno Moot Court takmičenje pred Europskim sudom za ljudska prava. Na takmičenju redovno sudjeluje 12 (11+1) pravnih fakulteta i to iz: Ljubljane, Zagreba, Splita, Rijeke, Podgorice, Tirane, Sarajeva, Mostara, Skoplja, Niša i Novog Sada. Dvanaesti predstavnik se bira u okviru kvalifikacijskog takmičenja pod nazivom „Futura“ između svih novonastalih fakulteta s prostora bivše Jugoslavije i ove godine je po tom osnovu, kao pobjednik kvalifikacijskog takmičenja, sudjelovao Pravni fakultet iz Zenice. Pobjednički tim regionalnog takmičenja sudjeluje u Moot Court Grand Final takmičenju protiv pobjednika takmičenja u okviru zemalja Skandinavije i Beneluksa, a koje se održava u Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

U okviru priprema za takmičenje studenti Pravnog fakulteta su prošli višemjesečne pripreme iz poznavanja Europske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama te pravne prakse Europskog suda za ljudska prava. Aktivno su radili na pisanju pismenih podnesaka i usavršavanju retoričkih vještina s ciljem što boljeg usmenog izlaganja argumentacije. Jedan od vidova pripreme za navedeno takmičenje bila je i Klinika iz međunarodnog i europskog prava ljudskih prava, koju već četvrtu godinu u zimskom semestru organiziraju Pravni fakultet u Sarajevu i ELSA Sarajevo.

Takmičarski tim Pravnog fakulteta u Sarajevu činili su studenti/ce: Amar Totić, Amra Šaljić, Elvira Karović, Selma Memagić, Asja Memić i Merima Imamović. U proces priprema za takmičenje bili su uključeni i studenti/ce: Fatima Salčin, Vlatka Vulić i Fatima Pobrklić. Studente su za navedeno takmičenje pripremali akademski treneri asistent Mirza Hebib, MA iur. i Harun Išerić, student II ciklusa. Podršku u pogledu jačanja retoričkih vještina u procesu priprema za takmičenje pružila je mr. sc. Enita Čustović – Kapo s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Supervizor je bila prof. dr. Hajrija Sijerčić–Čolić.

U okviru prvog dijela takmičenja studenti su osigurali prvo mjesto u okviru divizije B te na taj način osigurali prolazak u polufinale. U drugom dijelu takmičenja naši studenti ostvarili su jednak broj bodova s Pravnim fakultetima u Ljubljani, Nišu i Skoplju.

Redoslijed Klub / fakultet Broj bodova
1. Vladimir Bayer – Pravni fakultet Zagreb 46
2. Iustitia – Pravni fakultet Niš 45
2. Iudex – Pravni fakultet Sarajevo 45
2. Iustiniana Prima – Pravni fakultet Skoplje 45
2. Henrik Steska – Pravni fakultet Ljubljana 45

 

Zbrajanjem bodova iz pisanih podnesaka u finale takmičenja iz reda drugorangiranih prošao je Pravni fakultet u Ljubljani, koji je u konačnici zauzeo drugo mjesto na takmičenju. Pobjedu na ovogodišnjem takmičenju odnio je Moot court klub „Vladimir Bayer“ s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Studenti Pravnog fakulteta u Sarajevu primili su najviše pohvale od strane sudija i organizatora takmičenja. Istaknuto je kako je primjetno povećanje rada u procesu priprema te kako iz godine u godinu s Pravnog fakulteta u Sarajevu pojavljuju sve ozbiljniji takmičarski timovi. Kako je i vidiljivo iz rezultata takmičenja, samo su nijanse presudile u prolasku u finale takmičenja, a kasnije u konačnici i prolaska na Grand Final takmičenje u Strasbourgu.

Poziv za iduće takmičenje bit će otvoren početkom akademske godine te se iskreno radujemo radu i pripremama s novim kandidatima.