Predavanja na Međunarodno-pravnom smjeru (Katedra za državno i međunarodno javno pravo) zakazana za subotu, 01.12.2018. godine (od 10 do 12 sati), umjesto u predviđenom terminu, održat će se u subotu, 8.12.2018. godine od 12 do 14 sati.

Razlog pomjeranja termina je promocija diplomanata koja je zakazana isti dan (1.12.2018.).