Održana međunarodna naučna konferencija “Prednosti altenativnog rješavanja sporova”

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, povodom obilježavanja “Dana Fakulteta” i 73 godine kontinuiteta njegova djelovanja, održana je međunarodna tripartitna naučna konferencija o temi “Prednosti alternativnog rješavanja sporova”. Konferencija je realizirana u okviru saradnje s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Pravnim fakultetom Univerziteta u Istanbulu. Alternativno rješavanje sporova rasprostranjeno je u mnogim pravnim sistemima […]

Naučna konferencija „Prednosti alternativnog rješavanja sporova“

Povodom obilježavanja „Dana Fakulteta“ Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Pravnim fakultetom Univerziteta u Istanbulu, organizira međunarodnu tripartitnu naučnu konferenciju o temi „Prednosti alternativnog rješavanja sporova“. Konferencija će biti održana na Pravnom fakultetu u Sarajevu 6. aprila 2019. godine. Alternativni načini rješavanja sporova omogućavaju pravnom sistemu da […]