Preuzimanje dokumenata/ javnih isprava

Preuzimanje javnih isprava koje izdaje fakultet kao i drugih dokumenata studenata (svjedočanstva, diploma o završenoj srednjoj školi, itd.) može se vršiti isključivo lično ili uz ovjerenu punomoć osobe za koju se preuzimaju dokumenti.

Javne isprave u skladu sa članom 140. Zakona o visokom obrazovanju KS (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 42/13) su:

  • diploma o stečenom naučnom stepenu doktora nauka, odnosno stepenu magistra,
  • diploma o stečenom stepenu stručne spreme i zvanju i dodatak diplomi,
  • indeks,
  • ispisnica,
  • uvjerenje o diplomiranju,
  • uvjerenje o položenim ispitima,
  • uvjerenje o uspjehu u studiju,
  • uvjerenje o učešću u pojedinim oblicima stručnog usavršavanja i permanentnog obrazovanja i
  • druge javne isprave u skladu sa zakonom.

Podnošenje zahtjeva i preuzimanje potvrda i uvjerenja izdatih putem ISSS-a

Svi aktivni studenti – studenti upisani u tekuću akademsku godinu (osim studenta predbolonjskog studija, četverogodišnji studij), podnose zahtjeve za izdavanje potvrda i uvjerenja ISKLJUČIVO preko vlastitih korisničkih računa ISSS sistema.

NAPOMENA: Studenti mogu preuzimati potvrde i uvjerenja samo lično i uz predočenje indexa

Molba zahtjev univerzalni obrazac

Revers (dokumenata iz srednje škole)

Ispis

Obaveze studenata nakon završenog studija / izdavanje uvjerenja o diplomiranju

Gubitak statusa redovnog studenta / Prestanak važenja statusa studenta

Mirovanje prava i obaveza studenta

Promjena statusa/načina studiranja studenta

Duplikat indexa

Duplikat diplome