Ispit iz izbornog predmeta Sociologija politike, održat će se prema utvrđenom rasporedu u subotu, 14.9.2019. godine u 11 sati.