Obavještenje

Ispit iz predmeta Pravo privrednog sistema EU predviđenog za 25.06.2018. održati će se sa početkom u 16h.

S poštovanjem,