Obavještavaju se studenti da će se ispit obaviti u srijedu, 3.7.2019. godine, u kabinetima profesora, prema sljedećem rasporedu:

Prof. dr Borislav Petrović

09:00 redovni studenti čije prezime počinje slovom A – H;

10:30 redovni studenti čije prezime počinje slovom I – O;

12:00 redovni studenti čije prezime počinje slovom P – Z;

17:00 vanredni studenti.

 

Prof. dr Amila Ferhatović

10:00 redovni samofinansirajući studenti čije prezime počinje slovom A – H;

13:00 redovni samofinansirajući studenti čije prezime počinje slovom I – O;

15:00 redovni samofinansirajući studenti čije prezime počinje slovom P – Ž;

17:00 studenti u statusu dl-a.