Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu bio je partner u organizaciji Sarajevo Summer ELSA Law School 2018 na temu „Međunarodno pravo i kulturno naslijeđe“.

Riječ je o petom izdanju sarajevske ljetne pravne škole, organizirane u Sarajevu, u periodu od 22. do 29. jula 2018. godine. Škola je okupila preko 50 studenata prava iz različitih država Evrope. Projekat je realiziran u okviru rada Evropske asocijacije studenata prava (skraćeno ELSA) Bosne i Hercegovine.

Učesnici su imali priliku tokom sedmodnevne škole diskutirati o kulturnom naslijeđu uopće, o zaštiti kulturnog naslijeđa u oružanim sukobima i drugim vandrednim okolnostima. Predavači na školi bili su: Gorčin Dizdar, Mirela Mulalić-Handan, Milan Popadić, Maja Popovac, Helen Walasek, Carolyn Edgerton i Tarik Durmišević. Pored akademskog dijela, polaznici su imali priliku upoznati Sarajevo, njegovu historiju, posjetiti Konjic i zabaviti se na raftingu na rijeci Neretvi.

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, već petu godinu prepoznaje značaj ove međunarodne škole. Imajući u vidu temu ovogodišnje škole pomoć u pripremi programa pružio je akademski koordinator na projektu – Mirza Hebib, asistent na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo Pravnog fakulteta u Sarajevu.

Prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji, dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu, prof. dr Hajrija Sijerčić – Čolić istakla je kako Fakultet rado podržava projekte koje realiziraju studenti Pravnog fakulteta, posebno ovakve, koji imaju kontinuitet uspješnog djelovanja i  na kojima učestvuju studenti iz cijelog svijeta putem kojih u svijet odlazi pozitivna slika o našem Univerzitetu.

Projekat je implementiran uz pomoć i partnerstvo Općine Stari Grad, Općine Centar, Hotela Hecco, Sarajevske pivare, Misije OSCE-a u BiH, Francuske Ambasade, Networks, Fondacije „Mak Dizdar“, SENSE Agencija te Try Bosnia.