Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u petak i subotu (8. i 9. novembra 2019. godine) održana su tri događaja na kojima se razgovaralo u rodnoj ravnopravnosti u visokoškolskom obrazovanju.

Promocija zbornika „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike – Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka“ održana je u petak, 8. novembra 2019. godine.  Izdavači zbornika su Sarajevski otvoreni centar i Pravni fakultet u Sarajevu. O knjizi su govorile/i Emina Bošnjak (izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra), doc. dr Midhat Izmirlija (Univerzitet u Sarajevu), Saša Madacki (Univerzitet u Sarajevu) te priređivač/ica zbornika – Saša Gavrić i Amila Ždralović.

Dan kasnije, održana je konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima u Bosni i Hercegovini: regionalna iskustva, lokalni kontekst, izazovi pred nama“ u ko-organizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Konferencija je bila koncipirana kroz dva panela na kojima se razgovaralo o urodnjavanju nastavnog procesa, istraživačkih aktivnosti, kao i unutrašnjih procesa i struktura na univerzitetima, kroz perspektivu regionalnih i bh. iskustava. U okviru prvog panela „Rodne studije u nastavnim programima studija društvenih nauka“ govorile su prof. dr Milena Karapetrović (Univerzitet u Banjoj Luci), prof. dr Jasna Bakšić Muftić (Univerzitet u Sarajevu) i prof. dr Nevena Petrušić (Univerzitet u Nišu). U okviru drugog panela „Urodnjavanje unutrašnjih procesa i struktura na univerzitetima: regionalna i bh. iskustva“ govorile/i su dr Zorana Antonijević (Univerzitet u Novom Sadu), Saša Madacki (Univerzitet u Sarajevu) i doc. dr Jasna Kovačević (Univerzitet u Sarajevu).

Konferencija je završena promocijom zbornika „Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: koncepti, prakse i izazovi“. O ovoj publikaciji su govorile dr Zorana Antonijević (Univerzitet u Novom Sadu, jedna od priređivačica) i prof. dr Nevena Petrušić, Univerzitet u Nišu, jedna od autorica.