Broj indeksa: 64320          Završna ocjena: 7

Broj indeksa: 64701          Završna ocjena: 8

Broj indeksa: 59226          Završna ocjena: 6

Broj indeksa: 64677          Završna ocjena: 10

Broj indeksa: 64703          Završna ocjena: 7

Broj indeksa: 64686          Završna ocjena: 10

Broj indeksa: 64647          Završna ocjena: 7

Uvid u rad i upis ocjena: 15.07.2019. u 14 h (što je već obavljeno jer su studenti na samom ispitu obaviješteni o ovom terminu). Rezultati su studentima saopćeni i pojedinačno putem e-maila.