Broj indeksa: 64575     Broj osvojenih bodova: 55     Ocjena: 6

 

Uvid u rad i upis ocjena: 15.07.2019. u 14 h (što je već obavljeno jer su studenti na samom ispitu obaviješteni o ovom terminu). Rezultati su saopćeni i pojedinačno putem e-maila.