Uvid u radove i upis konačnih ocjena održat će se u petak, 28. 06. 2019. godine, u 16:00 sati u kabinetu prof. dr. Hajrije Sijerčić-Čolić.

Studenti za koje je naznačeno da trebaju polagati gradivo „od presuda“ i „od pravnih lijekova“ mogu pristupiti ispitu u terminu uvida u rad, 28. 06. 2019. godine.

Rezultati KPP II 21062019 (preuzmi)