Redovni studenti

Redovnosamofinansirajući studenti

Vanredni studenti

 

Redovne studente ocjenjuje profesor Fikret Karčić. Uvid u rad i upis ocjena obavite će se u srijedu 04.09.2019. godine u 12,00 sati u kabinetu profesora Fikreta karčića (prizemlje, lijevo).

 

Redovnosamofinansirajuće i vanredne studente ocjenjuje profesor Edin Halapić. Uvid u rad i upis ocjena obavit će se u srijedu 04.09.2019. godine u 13,00 sati u kabinetu 306.