UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ

II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE

KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA

  

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Stvarno pravo osiguranja kredita (prof. dr Meliha Povlakić/ doc. dr Darja Softić Kadenić)

S obzirom da se za opcioni predmet: Stvarno pravo osiguranja kredita, opredijelio samo jedan student, nastava će se organizirati u poslijepodnevnim satima od 17 sati, u dogovoru sa studentom i uvažavajuci njegov raspored.

Prvi kontakt sati će se održati u kabinetu doc. dr Darje Softić Kadenić, dana 27.03.2019. godine u 17:00h.