UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ

II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE

KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA

 

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Međunarodna sudska nadležnost (prof. dr Edin Muminović)

S obzirom da se za opcioni predmet: Međunarodna sudska nadležnost, opredijelio samo jedan student, nastava će se organizirati u poslijepodnevnim satima od 17 sati, u dogovoru sa studentom i uvažavajuci njegov raspored. Prvi kontakt sati će se održati u kabinetu predmetnog nastavnika, dana 01.04.2019. godine u 17:00h.