UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ

II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE

KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA

  

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Instituti vanparničnog i izvršnog postupka (prof. dr Sanjin Omanović)

S obzirom da se za opcioni predmet: Instituti vanparničnog i izvršnog postupka, opredijelio samo jedan student, nastava će se organizirati u poslijepodnevnim satima od 17 sati, u dogovoru sa studentom i uvažavajuci njegov raspored. Prvi kontakt sati će se održati u kabinetu predmetnog nastavnika, dana 25.03.2019. godine.