UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

III CIKLUS/DOKTORSKI STUDIJ

II SEMESTAR AKADEMSKE 2018/19. GODINE

KATEDRA GRAĐANSKOG PRAVA

  

Raspored predavanja/konsultativne nastave iz nastavnog predmeta: Evropsko privatno pravo (prof. dr Meliha Povlakić)

S obzirom da se za opcioni predmet Evropsko privatno pravo opredijelio samo jedan student, nastava će se organizirati u poslijepodnevnim satima sa početkom u 17 h u dogovoru sa studentom i uvažavajući njegov raspored. Prvi kontakt sati će se održati u kabinetu predmetnog nastavnika dana 18.03.2018, sa pocetkom u 17.15h.