Raspored polaganja ispita iz predmeta Finansije i finansijsko pravo koji će se održati dana 5.9.2019. godine 

Redovni studenti koji ispit polažu integralno u 10:00 sati

Redovno-samofinansirajući studenti koji ispit polažu integralno u 11:00 sati

Redovni studenti koji polažu II parcijalni ispit u 14:00 sati

Redovnosamofinansirajući studenti koji polažu II parcijalni ispit u 15:00 sati

Vanredni i dl studenti (svi) u 16:00 sati.

Doc. dr. Edina Sudžuka