III CIKLUS STUDIJA

I SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019

 

RASPORED NASTAVE ZA DODATNI FOND SATI (+15) IZ PREDMETA USTAVNO PRAVO

Nositelj predmeta: doc. dr Lejla Balić

 

U s t a v n o  p r a v o

Datum Vrijeme Mjesto Nastavnik
15.04.2019. 17:00 – 18:30 (2) Seminar za državno i međunarodno javno pravo prof. dr Jasna Bakšić-Muftić
16.04.2019. 17:00 – 18:30 (2) Seminar za državno i međunarodno javno pravo prof. dr Jasna Bakšić-Muftić
08.05.2019 17:00 – 18:30 (2) Seminar za državno i međunarodno javno pravo prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić
21.05.2019. 17:00 – 18:30 (2) Seminar za državno i međunarodno javno pravo dr Zoran Pajić
22.05.2019.* 16:00 – 18:30 (3) Seminar za državno i međunarodno javno pravo dr Zoran Pajić
05.06.2019.** 17:30 – 20:00 (3) Seminar za državno i međunarodno javno pravo prof. dr Edin Šarčević

 

Obavijest o pomjeranju satnice za predavanje 22.05.2019.

**Obavijest o pomjeranju termina održavanja nastave iz predmeta Ustavno pravo (+15)