III CIKLUS STUDIJA

I SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019

 

RASPORED NASTAVE ZA DODATNI FOND SATI (+15) IZ PREDMETA EKONOMSKA ANALIZA PRAVA

Nositelj predmeta: prof. dr Kanita Imamović-Čizmić

 

E k o n o m s k a   a n a l i z a   p r a v a

Datum Vrijeme Mjesto Nastavnik
09.05.2019 17:00 – 19:30 (3) Seminar za državno i međunarodno javno pravo prof. dr Kanita Imamović-Čizmić
16.05.2019 17:00 – 20:00 (4) Seminar za državno i međunarodno javno pravo doc. dr  Amina Nikolajev
23.05.2019 17:00 – 20:00 (4) Seminar za državno i međunarodno javno pravo prof. dr Kanita Imamović-Čizmić
30.05.2019 17:00 – 20:00 (4) Seminar za državno i međunarodno javno pravo doc. dr  Amina Nikolajev