Radionica

„Učenje zasnovano na praksi na pravnim fakultetima“

National Center for State Courts je u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizovao 16. i 17. 02. 2018. godine radionicu pod nazivom „Učenje zasnovano na praksi na pravnim fakultetima“. Radionica je pokrenuta u sklopu projekta Kliničko obrazovanje za studente prava u Bosni i Hercegovini, koji finansira američki State Department.  Sveobuhvatna svrha programa unapređenje je praktičnih vještina studenata prava, kreiranje inovativnog praktikuma (modula kliničkog obrazovanja) i pružanje praktično orijentisanih edukativnih kurseva. U okviru dvodnevnih aktivnosti koje su bile posvećene  planiranju i implementaciji učenja zasnovanog na praksi na pravnim fakultetima u Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli održana je simulacija suđenja koju su studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pripremili uz pomoć sutkinje Mel Flanagan. Demonstracija učenja zasnovanog na iskustvima iz prakse održana je na Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Dnevni red radionice