Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo

REZULTATI – MFP – SVE GRUPE

 

Ispit je položen sa ostvarena 22 boda.

uvid u održat će se u četvrtak 21.12.2017. godine od 16:00 do 18:15.

 

Spisak kandidata koji mogu pristupiti polaganju II parcijalnog ispita, datum održavanja II parcijalnog ispita i raspored grupa biće oglašen 3.1.2018. godine

Doc. dr. Edina Sudžuka