Prezentacije sa predavanja iz predmeta Filozofija prava održanih 30.10.2018. godine

1. Filozofija prava Gustava Radbruch-a (Preuzmi PDF)

2. Pravo i moral u filozofiji prava Gustava Radbruch-a (Preuzmi PDF)