Prezentacije sa predavanja iz predmeta Filozofija prava održanih 06.11.2018. godine

1. Sociološka jurisprudencija Roscoe Pounda (Preuzmi PDF)

2. Američki pravni realizam (Preuzumi PDF)

3. Evolutivno tumačenje Evropskog suda za ljudska prava (Preuzmi PDF)