Prezentacije sa gostujućeg predavanja mr. Sanje Ramić (Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine) pod nazivom “Principi i tehnike nacionalnih pravnih propisa sa pravom Evropske unije”

1. Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji (Preuzmi PDF)

2. Proces usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom EU (Preuzmi PDF)

autorica prezentacija: mr. Sanja Ramić