Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pored svojih redovnih obaveza, učestvuju i u nizu van curricularnih aktivnosti, a među kojima su i različita domaća i međunarodna takmičenja koja se organiziraju za studente prava. Učešće u tim takmičenjima zahtjeva izuzetan angažman studenata i njihovih trenera te podršku fakulteta i šire zajednice.

S tim u vezi, u četvrtak, 24. maja 2018. godine u Sali za sjednice Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je prezentacija i diskusija vezana uz takmičenja na kojima sudjeluju naši studenti.

Uz studente, nastavnike i saradnike Pravnog fakulteta u Sarajevu, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Notarske komore Federacije BiH, Advokatske komore Federacije BiH, Grada Sarajeva, Tužilaštva BiH, Suda BiH, Vaša pravaBiH, Wolf Theiss i dr.

Skup je otvorila prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić, dekanesa Pravnog fakulteta, koja se posebno osvrnula na značaj ovakvog angažmana naših studenata, potrebu za organizovanim djelovanjem na Fakultetu i u široj zajednici kako bi se što uspješnije realizovale pomenute aktivnosti, te se osvrnula na dosadašnja takmičenja na kojima su učestvovali studenti našeg fakulteta.

Prof. dr Meliha Povlakić dala je kraće naznake o sudjelovanju na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Courtu – svjetskom takmičenju iz međunarodnog trgovačkog prava i arbitraže u okviru kojeg naši studenti aktivno sudjeluju posljednjih nekoliko godina. U nastavku su akademske trenerice gđica Aida Skenderagić i gđica Fahrija Brodlija detaljno predstavile samo takmičenje i pravila po kojima se ono odvija. Ovogodišnji takmičari Alija Genjac, Muhamed Tulić i Ena Lalić s prisutnima su podijelili dojmove i iskustva s takmičenja te ukazali na znanja i vještine koje su usvojili.

Prof. dr Zinka Grbo je predstavila sudjelovanje u okviru pilot projekta takmičenja iz trgovačkog prava, održanog prošle godine u Albaniji. Imajući u vidu neizvjesnost daljeg održavanja predmetnog takmičenja, profesorica Grbo je posebno pozvala predstavnike advokatske zajednice da se uključe u takmičenje iz trgovačkog prava i prava društava pod nazivom „Big Deal“, u okviru kojeg upravo advokatske kancelarije mentoriraju kandidate.

Asistent Mirza Hebib je predstavio sudjelovanje na Regionalnom takmičenju pred Evropskim sudom za ljudska prava, u okviru kojeg Pravni fakultet u Sarajevu sudjeluje već dvanaest godina. U svom izlaganju je posebno ukazao na znanja i vještine koje studenti stječu kroz ovakve angažmane te na činjenicu da sudjelovanje na ovakvim takmičenjima doprinosi afirmaciji imena Fakulteta. Studentice Amra Šaljić i Elvira Karović podijelile su, u ime članova kluba „Iudex“ s prisutnima dojmove vezane uz pripreme i sudjelovanje na ovogodišnjem Regionalnom takmičenju održanom u Skoplju. Takmičarski tim ove godine činili su studenti: Amar Totić, Amra Šaljić, Elvira Karović, Selma Memagić, Asja Memić, Merima Imamović, Fatima Salčin, Vlatka Vulić i Fatima Pobrklić; akademski treneri asistent Mirza Hebib, MA i Harun Išerić, student II ciklusa te supervizor prof. dr. Hajrija Sijerčić–Čolić.

Gdin. Mirsad Crnovršanin, stručni savjetnik Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, predstavio je Državno takmičenje iz oblasti krivičnog prava te kazao kako u Sudu BiH i Tužilaštvu BiH prepoznaju značaj ovakvih takmičenja, naglasivši kako su dvoje studenata koji su učestvovali u prošlogodišnjem takmičenja na Jahorini dobili mogućnost obavljanja pripravničkog staža u Sudu BiH i Tužilaštvu BiH.

Skup je zaključila prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić naglasivši još jednom značaj sudjelovanja na ovakvim takmičenjima. Upoznala je prisutne kako je Fakultet u procesu uključivanja u još jedno svjetsko takmičenje i to takmičenje pred stalnim Međunarodnim krivičnim sudom. (International Criminal Court – ICC). Kazala je kako Fakultet računa na podršku šire zajednice u još intenzivnijem sudjelovanju na studentskim takmičenjima te kako će Fakultet nastojati uložiti dodatne napore u svrhu što bolje pripreme studenata za ovakve događaje.