Prezentacija sa predavanja iz predmeta “Država u međunarodno – pravnom sistemu” pod nazivom “Globalno/transnacionalno pravo” (Preuzmi PDF)

Literatura za prirpemanje ispita (Preuzmi PDF)