Prezentacija sa gostujućeg predavanja pod nazivom “Nomotehnika – značaj, koncept i nomotehnička pravila izrade akata i njihov sadržaj” predavača mr. Adnana Kadribašića (Preuzmi PDF)