Univerzitet u Sarajevu
Pravni fakultet
Krivično pravo/ Kriminologija
Obavijest o datumu i terminu održavanja ispita putem ZOOM aplikacije iz predmeta Krivično pravo i Kriminologija
Obavještavaju se studenti predbolonjskog režima studiranja (Ćuprija Mirela, Slak Lejla, Jahić Mia, Hodžić Edisa i Sultanić-Karkelja Sanela) da će se ispit iz Krivičnog prava i Kriminologije održati u subotu, 27.06.2020. godine u 11:00 sati putem aplikacije Zoom, a sve u skladu sa dogovorom između studenata i predmetnog profesora.

Također, pozivaju se i ostali studenti koji se još uvijek nisu javili predmetnom profesoru, da pristupe polaganju ispita u subotu.
Meeting ID : 538 443 3928

Password : 0a5mTV

prof. dr Borislav Petrović