Univerzitet u Sarajevu

Pravni fakultet

Kriminalistika

Obavijest

Obavještavaju se studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu, da će se ispiti iz predmeta : Kriminologija, Kriminalistika i Krivično pravo održati u srijedu, 09.09.2020. godine u 17:00 sati putem aplikacije Zoom.

 

Također, obavještavaju se studenti koji studiraju na Krivičnoj katedri (II ciklus), kao i studenti koji studiraju po bolonjskom sistemu, da će se ispit na II ciklusu studija, kao i ispit iz izbornog predmeta Kriminologija na II godini, održati u srijedu, 09.09.2020. godine u 17:00 sati putem aplikacije Zoom.

 

Studenti koji pristupaju ispitu putem mobilnog uređaja, prethodno trebaju instalirati aplikaciju Zoom.

 

Meeting ID : 538 443 3928

Password : 0a5mTV

Prof. dr Borislav Petrović