Poštovane kolegice i kolege,

putem linka navedenog ispod možete pristupiti online predavanju u utorak, 19. 05. 2020. u 14.00 sati.

Tokom susreta dobit ćete upute kako će se organizirati završni ispit, koje gradivo će obuhvatati i kako da se pripremate. Moći ćete postavljati pitanja u toku susreta ili ranije putem e-maila predmetnih nastavnika i asistentice.

Link za pristup predavanju

Doc. dr. Ehlimana Memišević