Poštovane kolegice i kolege,
u nastavku članka nalazi se uputa na literaturu sa predavanja održanog putem MT dana 19.05.2020. godine
Tema: Pravni odgovori modernih država (na izazov nasilnog ekstremizma)
Link:
Rad s pojedincima i porodicama koje su u riziku od radikalizacije ili su radikalizirane str. 17-23.
https://atlantskainicijativa.org/wp-content/uploads/final-RAD-S-POJEDINCIMA-I-PORODICAMA-KOJE-SU-U-RIZIKU-OD-RADIKALIZACIJEILI-SU-RADIKALIZIRANE-%E2%80%93-Priru%C4%8Dnik-za-stru%C4%8Dnjake-WEB-version.pdf
Od studenata se očekuje da:
 (1) usvoje znanje o pojmovima: radikalizacija, deradikalizacija, kontraradikalizacija
 (2) da razumiju ulogu pravne države  i vjerskih zajednica u suprotstavljanju religijski motivisanom nasilju.