Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju otvorio je vrata za studente, istraživače, profesore i akademske djelatnike Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa kojima će u narednom periodu sarađivati i realizirati zajedničke projekte.

Tim povodom u gradskoj Vijećnici gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio je dekanesu Pravnog fakulteta prof. dr. Hajriju Sijerčić-Čolić, te prodekane prof. dr. Fikreta Karčića i doc. dr. Midhata Izmirliju.

Više na: http://sarajevo.ba/grad-sarajevo-potpisao-memorandum-o-saradnji-sa-pravnim-fakultetom-za-koristenje-informativnog-centra-o-mksj/