Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer Predstavništvo u Bosni i Hercegovini organizuje II Akademiju evropskih integracija pod nazivom Teorijski i praktični aspekti harmonizacije propisa Evropske unije sa nacionalnim pravom Bosne i Hercegovine

Akademija je namjenjena pravnicima/ama koji/e se zaposleni/e u organima državne uprave i pravosuđu koji/e se susreću sa teoretskim i praktičnim problemima harmonizacije i primjene pravnih propisa Evropske unije sa pravom Bosne i Hercegovine.

Posebno se ohrabruju studenti/kinje II i III ciklus pravnih studija u Bosni i Hercegovini da se prijave na II Akademiju evropskih integracija

 

Datum i mjesto održavanja Akademije evropskih integracija: 31.10.2019. i 01.11.2019. godine Univerzitet u Sarajevu -Pravni fakultet u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, Sarajevo)

Akademija evropskih integracija se realizuje u saradnji Fondacije Konrad Adenauer i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prijave uz popunjeni formular za poziv na Akademiju evropskih integracija moguće je izvršiti slanjem na e-mail: d.banovic@pfsa.unsa.ba najkasnije do 25.10.2019.godine.

Poziv za II Akademiju evropskih integracija možete preuzeti ovdje (Preuzmi PDF)

Aplikacijski formular možete preuzeti ovdje (Preuzmi Word)