Ispit iz nastavnog predmeta Sociologija i pravo (za studenti/ce koji/e su I godinu studija prvi put upisali akademske 2018./19. godine), održat će se u petak, 5.7.2019. godine (u Sali I godine studija), prema sljedećem rasporedu:

  • redovni/e i redovni/e – samofinansirajući/e studenti/ce koji/e polažu drugu pismenu provjeru znanja – u 12:00
  • redovni/e i redovni/e – samofinansirajući/e studenti/ce koji/e polažu integralni ispit – u 12:45;
  • vanredni/e studenti/ce – u 17 sati.

Ispit iz predmeta Sociologija prava (za studente/ice upisane akademske 2017./18 i ranije), održat će se isti dan (petak, 5.7.2019.) u 16 sati (Sala I godine).