Napominju se studenti da za nastavni predmet Pravo industrijskog vlasništva, materija za drugu semestralnu provjeru znanja pored redovnog udžbenika – Pravo intelektualne svojine, Slobodan M. Marković i Dušan V. Popović, sa relevantim oblastima obuhvata i sljedeće članke:

1. Unitarni patent: jedinstvo i nesigurnost”, Nova pravna revija 1/2013
https://www.nova-pravna-revija.info/bhs/NPR/Journal/Article/67b5c3a9-5ead-46da-a633-4f8c9a1f1512

2. Patentna zaštita u EU- da li je ujedinjenje tržišta blizu”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, br. 54/2011
http://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2014/08/Godisnjak-2011.pdf

3. The Unitary Patent Package: One-Stop-Shop or Shopping Mall?”, Victor Veefkind, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2670218

4. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/03/article_0003.html

Nadalje, web izvori:

  1. https://www.epo.org/applying/basics.html
  2. https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html i
  3. https://www.unified-patent-court.org/faq/upc-and-its-judges

Također, studneti su obavezni i spremiti odlomak iz knjige Patentno pravo, Slobodan M. Marković. Za pristup sadržaju odlomka, a radi zaštite autorskih prava, pošaljite zahtjev na e-mail demonstratoripr@gmail.com

 

Sarajevo, 20.05.2020. godine                                    Prof. Dr. iur. Iza Razija Mešević